Het voltooid deelwoord (vd) | Gratis oefenen

Wat is een voltooid deelwoord en hoe vind je een voltooid deelwoord in een zin? De afkorting van het voltooid deelwoord is ‘vd’.

Een voltooid deelwoord laat zien dat iets al gedaan is. De actie is al voltooid in het verleden. Er zijn zowel regelmatige (zwakke) als onregelmatige (zwakke) voltooid deelwoorden.

Regelmatige werkwoorden

Bij regelmatige werkwoorden eindigt het voltooid deelwoord op een -d of een -t. Als je niet weet welk e van de twee, kun je naar de verleden tijd kijken. Zie hiervoor de voorbeelden:

Voorbeelden van regelmatige voltooid deelwoorden:

Ik heb geschilderd (schilderde)
Ik heb gezwaaid (zwaaide)
Regelmatige voltooid deelwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Bij onregelmatige werkwoorden eindigt het voltooid deelwoord soms op -en, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn!

Voorbeelden van onregelmatige voltooid deelwoorden:

Ik heb hardgelopen
Ik heb gefloten
Ik heb gedacht
Onregelmatige voltooid deelwoorden

Nu je weet wat voltooid deelwoorden zijn, kun je de oefeningen hieronder maken. Veel succes!


Voltooid deelwoord oefeningen

Onregelmatig/sterk:

Regelmatig/zwak: